Decyzje w sprawie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora dla najlepszych doktorantów. Semestr zimowy 2017/2018

W tabeli poniżej znajduje się lista doktorantów, którym przyznano stypendia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów AMG wprowadzonego Zarządzeniem nr 3 Rektora AMG z dn. 29.01.2014r. i Zarządzeniem  Rektora AMG z dn. 17.12.2014r. oraz zgodnie z Protokołem z posiedzenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej AMG z dn. 06.11.2017r.

Nr albumu

Rodzaj stypendium

18626

stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

18626

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

21579

stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

23393

stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

23549

stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

25234

stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

28766

stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

33353

stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

37781

stypendium socjalne wyższe

 

Osoby, które złożyły wnioski stypendialne w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 prosimy o odbiór decyzji w terminie do 14.12.2017, w godzinach dyżurów Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów:

Czwartek 07.12.2017 (pokój B-17)

8:00-9:00

Wtorek 12.12.2017 ( pokój B-433)

14:00-15:00

Czwartek 14.12.2017 ( pokój B-433)

10:00-11:00

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

P.Witt
06.12.2017
Wprowadzenie:
A.Suszek 06.12.2017
Ostatnia modyfikacja:
W.Suszek 25.01.2018