Lista rankingowa

 Poniżej znajduje się propozycja listy rankingowej doktorantów, którzy złożyli wniosek i nabyli prawo do stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów. W przypadku wątpliwości należy zgłosić swoje uwagi do WKSD w terminie do 01.12.2017 w godzinach dyżurów Komisji.

Nr albumu

Liczba punktów

28766

160,00

23549

130,00

23393

99,57

25234

96,00

21579

95,40

33353

85,35

18626

64,00

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

P.Witt
30.11.2017
Wprowadzenie:
A.Suszek 30.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
W.Suszek 25.01.2018