Stypendium projakościowe za rok 2016

Doktoranci zainteresowani uzyskaniem zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych mogą składać komplety dokumentów, w tym kserokopie dorobku naukowego, w pokoju B-37 w godz. od 10.00 do 13.00 w każdy wtorek, środę czwartek i piątekdo dnia 24 marca 2017 r. włącznie.

Komplety dokumentów nadsyłane pocztą (liczy się data stempla pocztowego) proszę kierować na adres:

Akademia Morska w Gdyni, Wydział PiT
dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. nadzw. AMG
ul. Morska 83
81-225 Gdynia

Pliki do pobrania: 

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wiolett Suszek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
W.Suszek 25.01.2018