Aktualności

Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie i Student Maritime Conference

Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO miało zaszczyt wziąć udział w 45 Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, które odbyło się 11 kwietnia 2019 w murach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie, cenne uwagi i ciekawą dyskusję. Poniżej przedstawiamy nasze osiągnięcia i tematy prac, które zaprezentowaliśmy podczas spotkania.

Panel oceny jakości żywności:

Wprowadzenie:
M.Schmidt 18.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.04.2019

Strony