Aktualności

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych

Miło nam poinformować, iż dr JOANNA KIZIELEWICZ  pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki Usług, na mocy Uchwały Rady Wydziału  Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 06.07.2017 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Serdecznie gratulujemy.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 10.08.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 10.08.2017

Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych

W dniu 10 lipca, mgr MONIKA SZYDA, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej decyzją Rady Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Praca doktorska zatytułowana Ocena jakości usług handlowych on-line w gospodarce morskiej, na wniosek recenzentów została wyróżniona przez Radę Wydziału.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych. 

Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 10.08.2017

Strony