Badania Młodych Naukowców

W ramach środków finansowych na działalność statutową Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje dotację celową, z której finansowane są zadania badawcze lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki z ww. dotacji rozdzielane są w jednostkach naukowych w wewnętrznym trybie konkursowym. Badania realizowane są przez młodych pracowników nauki, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz doktorantów.

Na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach BMN realizowano:
  1. Nr 01/BMN/WPIT/2017 - mgr N. Mańkowska - Identyfikacja i ocena wpływu usług e-administracji na konkurencyjność międzynarodową w ywmiarze instytucjonalnym w państwach UE
  2. Nr 02/BMN/WPIT/2017 - mgr P. Szyman - Analiza zasobów internetowych w oparciu o metody eksploracji danych
  3. Nr 03/BMN/WPIT/2017 - mgr N. Żak - Nowe metody identyfikacji odmian i zafałszowań miodów
  4. Nr 04/BMN/WPIT/2017 - mgr K. Gwarda - Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami na terenie gminy Gdynia
  5. Nr 05/BMN/WPIT/2017 - mgr inż. M. Kuzia - Determinanty równoważenia mobilności

Pliki do pobrania:

  1. http://am.gdynia.pl/druki-do-pobrania
  2. wpit-bmn.doc
  3. zal-2-wniosek-bmn.doc

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
04.01.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 04.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.01.2018