Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Konsultacje dla studentów z Prodziekanem WPiT ds. Kształcenia dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. UMG

Uprzejmie informujemy, że konsultacje dla studentów z Prodziekanem WPiT ds. Kształcenia dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. UMG w dniu 12.12.2018 r. (tj. środa) zostają odwołane.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 10.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 10.12.2018

Odwołane zajęcia- dr hab. D. Barbucha, prof. UMG

W dniu 12.11.2018r. (środa) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr hab. D. Barbuchę, prof. UMG:

-zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Wspomaganie podejmowania decyzji” specjalność TiLwGG sem. 1, gr.4 godz. 7.00-9.00

-zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Wspomaganie podejmowania decyzji” specjalność TiLwGG sem. 1, gr.3 godz. 9.00-11.00

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

Wprowadzenie:
M.Stempniewicz 10.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Stempniewicz 10.12.2018

Odwołane zajęcia- dr N. Mańkowska

W dniu 11.12.2018r. (wtorek) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr Natalię Mańkowską:

-wykład z przedmiotu „Społeczeństwo informacyjne i cyfryzacja” specjalność STiL/EM/IG/TiH sem. 3 godz. 9.00-11.00

Sposób odrobienia wykładu zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu

Wprowadzenie:
M.Stempniewicz 10.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Stempniewicz 10.12.2018

Odwołane zajęcia- dr N. Mańkowska

W dniu 10.12.2018r. (poniedziałek) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr Natalię Mańkowską:

-ćwiczenia z przedmiotu „Innowacyjność w gospodarce” specjalność TiLwGG sem. 1, gr.2 godz. 7.30-9.00

Termin odrobienia zajęć 17.12.2018r. o godz. 7.30-9.00

-wykład z przedmiotu „Innowacyjność w gospodarce” specjalność TiLwGG sem. 1godz. 9.00-11.00

Sposób odrobienia wykładu zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu

Wprowadzenie:
M.Stempniewicz 10.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Stempniewicz 10.12.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017