Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW Z PRODZIEKANEM WPIT DS. KSZTAŁCENIA DR HAB. DARIUSZEM BARBUCHA, PROF. UMG

Uprzejmie informujemy, że konsultacje konsultacje z Prodziekanem WPiT ds Kształcenia Dr hab. Dariuszem Barbucha zostają odwołane do dnia 15 września

 

Wprowadzenie:
M.Kedzierska 16.07.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Kedzierska 16.07.2019

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017