Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2018/2019

W związku z ogłoszeniem przez JM Rektora UMG dnia 01.10.2018 r. Dniem Rektorskim, informujemy, że zajęcia dydaktyczne na WPiT rozpoczynają się 02.10.2018 r., z wyłączeniem studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy 01.10.2018 r. uczestniczą w zajęciach w ramach Dnia Adaptacyjnego.

Szczegóły dotyczące Dnia Adaptacyjnego tutaj.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 28.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 28.09.2018

Towaroznawstwo, sem. 7 - Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski w semestrze zimowym 2018/2019

Na witrynie WPiT (http://wpit.umg.edu.pl/node/4945) opublikowane zostały zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski obowiązujące studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kończących studia w semestrze zimowym 2018/2019 (Towaroznawstwo, studia I stopnia). Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami, jak również z nowymi procedurami związanymi z dyplomowaniem na WPiT (obowiązującymi od semestru letniego 2017/2018).

Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017