Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Uwaga Studenci UMG

W związku ze zmianą nazwy uczelni na Uniwersytet Morski w Gdyni z dniem 01.09.2018 r., uprzejmie prosimy o adresowanie wszelkich pism, podań już z nową nazwą uczelni.

Jednocześnie informujemy studentów składających pracę dyplomową do Dziekanatu WPiT, aby zwrócili szczególną uwagę na zaktualizowanie wszystkich wymaganych dokumentów do obrony, a także o zmianę nazwy uczelni na stronie tytułowej w pracy dyplomowej. 

Nowe wzory podań oraz formularzy są już dostępne na stronie WPiT. 

Wprowadzenie:
E.Simonyan 04.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 04.09.2018

Konsultacje z Prodziekanem WPiT ds. Studenckich dr hab. Marzenną Popek, prof. nadzw. UMG

Uprzejmie informujemy, że konsultacje dla studentów z Prodziekanem WPiT ds. Studenckich dr hab. Marzenną Popek, prof. nadzw. UMG rozpoczynają się od 17.09.18 r. i będą odbywały się co tydzień w poniedziałki w godz. 09:00-11:00 w pokoju B-209 (do zakończenia robót remontowych na UMG)

Wprowadzenie:
E.Simonyan 04.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 04.09.2018

Konsultacje z Prodziekanem WPiT ds. Kształcenia dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. nadzw. UMG

Uprzejmie informujemy, że konsultacje dla studentów z Prodziekanem WPiT ds. Kształcenia dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. nadzw. UMG rozpoczynają się od 12.09.18 r. i będą odbywały się co tydzień w środy w godz. 15:00-17:00. Ze względu na prowadzone prace remontowe w Uniwersytecie Morskim, konsulatacje z Prodziekanem będą odbywać się w budynku F, pokój 204 do odwołania.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 04.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 04.09.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017