Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Ankiety - ocena nauczyciela akademickiego za sem. letni 2017/2018

Drodzy Studenci,

W związku z kończącym się semestrem letnim roku akademckiego 2017/2018, na WPiT została uruchomiona procedura dokonywania ocen pracowników naukowo-dydaktycznych (+ zajęć przez nich prowadzonych) przez studentów. W tym celu, w minionych dniach zostały udostępnione Państwu w systemie Wirtualna Uczelnia ankiety ocen.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 20.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 20.06.2018

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, INNOWACYJNA GOSPODARKA, ST. I, SEM. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2017/2018, w najbliższym semestrze, studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 14.06.2018 r., godz. 9:00(czwartek) do 18.06.2018 r., godz. 21:00 (poniedziałek) i dotyczą studentów obecnego sem. II.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 13.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 13.06.2018

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, INNOWACYJNA GOSPODARKA, ST. II, SEM. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia drugiego stopnia, stacjonarne) naboru 2017/2018, w najbliższym semestrze, studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 14.06.2018 r., godz. 9:00(czwartek) do 18.06.2018 r., godz. 21:00 (poniedziałek) i dotyczą studentów obecnego sem. II.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 13.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 13.06.2018

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, TOWAROZNAWSTWO, ST. I, SEM. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2017/2018, w najbliższym semestrze, studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 14.06.2018 r., godz. 9:00 (czwartek) do 18.06.2018 r., godz. 21:00 (poniedziałek) i dotyczą studentów obecnego sem. II.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 13.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 13.06.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017