Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, TOWAROZNAWSTWO, ST. II, SEM. I I II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia drugiego stopnia, stacjonarne) naboru 2017/2018, w najbliższym semestrze, studenci sem. II/III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 14.06.2018 r., godz. 9:00(czwartek) do 18.06.2018 r., godz. 21:00 (poniedziałek) i dotyczą studentów obecnego sem. I/II.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 13.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 13.06.2018

INFORMACJE DLA STUDENTA / SŁUCHACZA / DOKTORANTA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych: Akademia Morska w Gdyni, ulica Morska 81-87.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paulina Jaroś, tel. 58-5586-312, email: p.jarosatau.am.gdynia.pl                                  

            Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

Wprowadzenie:
A.Suszek 07.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 15.06.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017