Katedra Zarządzania i Ekonomii

Obszary działalności badawczej i dydaktycznej:

 • ekonomia (w tym procesy globalizacji i integracji, modele wzrostu, problemy rynku pracy);
 • analiza i modelowanie zjawisk ekonomicznych;
 • ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorstw w różnych sektorach usług;
 • metody zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwie;
 • rachunkowość, finanse przedsiębiorstw i publiczne oraz rynki finansowe;
 • polityka gospodarcza (w tym rola państwa, rozwój lokalny i regionalny, gospodarowanie przestrzenią, współpraca terytorialna, Europa Bałtycka);
 • konkurencyjność i innowacyjność;
 • trwały, zrównoważony i inteligentny rozwój, gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka obiegu zamkniętego;
 • marketing, współczesne trendy w marketingu;
 • rozwój usług w gospodarce (w tym turystycznych, hotelarskich, organizacji czasu wolnego, kształtujących jakość życia, prozdrowotnych, edukacyjnych i in.);
 • kształtowanie jakości usług;
 • podaż i popyt w sektorze usług turystycznych;
 • uwarunkowania rozwoju usług w regionie;
 • postawy i zachowania konsumentów na rynku usług.

 

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

I.Straczewska
05.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.01.2019