Kontakt

Katedra Zarządzania i Ekonomii

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 83, pokój B-408
81-225 Gdynia

 

Biuro Katedry

dr Izabela Straczewska

Pokój:  B-408
Adres e-mail: kzieatwpit.umg.edu.pl oraz i.straczewskaatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 603

Róża Dudczak

Pokój:  B-408
Adres e-mail: r.dudczakatwpit.umg.edu.pl
Telefon:  58 55 86 603

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

Przemysław Wysiński
03.11.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
I.Straczewska 25.02.2019