Kontakt z komisją

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Komisja Rekrutacyjna WPiT
ul. Morska 83 
81-225 Gdynia

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WPiT
pokój C-7
e-mail: rekrutacjaatwpit.umg.edu.pl
tel.:(58) 55 86 300 (wyłącznie w godzinach pracy Komisji)

 

 

 

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ (sala C- 61)

data

dzień tygodnia

godziny pracy

1.07.2019

poniedziałek

1100-1300

3.07.2019

środa

1300-1500

5.07.2019

piątek

1100-1300

8.07.2019

poniedziałek

1100-1300

10.07.2019

środa

1300-1500

12.07.2019

piątek

1100-1300

15.07.2019

poniedziałek

1100-1300

17.07.2019

środa

1300-1500

19.07.2019

piątek

1100-1300

22.07.2019

poniedziałek

1100-1300

23.07.2019

wtorek

1300-1500

24.07.2019

środa

1300-1500

25.07.2019

czwartek

1300-1500

26.07.2019

piątek

1100-1300

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.06.2019