Pracownicy


Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością


Kierownik - prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AMG

 • Pokój:C-107
 • Telefon:(58)-55-86-342
 • Adres e-mail: p.przybylowskiatwpit.am.gdynia.pl

 

Z-ca Kierownika - dr inż. Agata Szkiel

 • Pokój:C-4
 • Telefon:(58)-55-86-264
 • Adres e-mail: a.szkielatwpit.am.gdynia.pl

 

Sekretariat - mgr inż. Anna Talaga

 • Pokój:B-18
 • Telefon:(58)-55-86-576
 • Adres e-mail: ktizjatwpit.am.gdynia.pl

 


Zakład Towaroznawstwa Spożywczego i Systemów Jakości

Kierownik - dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AMG

 • Pokój:B-15
 • Telefon:(58)-55-86-(0-58) 5586-472
 • Adres e-mail: a.wilczynskaatwpit.am.gdynia.pl

 

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski, prof. zw. AMG

 • Pokój:C-11
 • Telefon:(58)-55-86-277
 • Adres e-mail: p.bykowskiatwpit.am.gdynia.pl

 

prof. dr hab. Izabela Steinka, prof. zw. AMG

 • Pokój:B-13
 • Telefon:(58)-55-86-537
 • Adres e-mail: i.steinkaatwpit.am.gdynia.pl

 

prof. dr hab. Maria Śmiechowska, prof. zw. AMG

 • Pokój:B-16
 • Telefon:(58)-55-86-562
 • Adres e-mail: m.smiechowskaatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Beata Borkowska

 • Pokój:C-2
 • Telefon:(58)-55-86-311
 • Adres e-mail: b.borkowskaatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Przemysław Dmowski

 • Pokój:B-12
 • Telefon:(58)-55-86-257
 • Adres e-mail: p.dmowskiatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Anita Kukułowicz

 • Pokój: B-14
 • Telefon:(58)-55-86-674
 • Adres e-mail: a.kukulowiczatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Joanna Newerli – Guz

 • Pokój:B-15
 • Telefon:(58)-55-86-472
 • Adres e-mail: j.newerli-guzatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Marcin Pigłowski

 • Pokój:C-3
 • Telefon:(58)-55-86-295
 • Adres e-mail: m.piglowskiatwpit.am.gdynia.pl

 

dr Anna Rój

 • Pokój:C-108A
 • Telefon:(58)-55-86-629
 • Adres e-mail: a.rojatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Jadwiga Stankiewicz

 • Pokój:B-14
 • Telefon:(58)-55-86-674
 • Adres e-mail: j.stankiewiczatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Ewa Stasiuk

 • Pokój:C-17
 • Telefon:(58)-55-86-279
 • Adres e-mail: e.stasiukatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Joanna Wierzowiecka

 • Pokój: C-4
 • Telefon:(58)-55-86-264
 • Adres e-mail: j.wierzowieckaatwpit.am.gdynia.pl

 

mgr inż. Natalia Żak

 • Pokój:C-3
 • Telefon:(58)-55-86-295
 • Adres e-mail: n.zakatwpit.am.gdynia.pl

 

Pracownicy inż. - techn.:

mgr inż. Małgorzata Katarzyńska

 • Pokój:C-17
 • Telefon:(58)-55-86-279
 • Adres e-mail: m.katarzynskaatwpit.am.gdynia.pl

 

mgr inż. Agata Muszyńska

 • Pokój:B-17
 • Telefon:(58)-55-86-283
 • Adres e-mail: a.muszynskaatwpit.am.gdynia.pl

 

mgr inż. Paulina Witt

 • Pokój:B-17
 • Telefon:(58)-55-86-283
 • Adres e-mail: p.wittatwpit.am.gdynia.pl

 

Danuta Kowaluk

 • Pokój:C-108A
 • Telefon:(58)-55-86-629
 • Adres e-mail: d.kowalukatwpit.am.gdynia.pl

 


Zakład Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji

Kierownik - dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. nadzw. AMG

 • Pokój:B-37
 • Telefon:(58)-55-86-345
 • Adres e-mail: a.ocieczekatwpit.am.gdynia.pl

 

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Piotr Palich, prof. zw. AMG

 • Pokój:B-31
 • Telefon:(58)-55-86-518
 • Adres e-mail: p.palichatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter

 • Pokój: C-45A
 • Telefon:(58)-55-86-641
 • Adres e-mail: r.ginteratwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Witold Kozirok

 • Pokój:C-32
 • Telefon:(58)-55-86-400
 • Adres e-mail: w.kozirokatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Agnieszka Palka

 • Pokój: B-39
 • Telefon:(58)-55-86-282
 • Adres e-mail: a.palkaatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Anna Platta

 • Pokój:B-36
 • Telefon:(58)-55-86-612
 • Adres e-mail: a.plattaatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Tomasz Pukszta

 • Pokój:B-37
 • Telefon:(58)-55-86-345
 • Adres e-mail: t.puksztaatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Millena Ruszkowska

 • Pokój:B-30
 • Telefon:(58)-55-86-238
 • Adres e-mail: m.ruszkowskaatwpit.am.gdynia.pl

 

dr inż. Agnieszka Rybowska

 • Pokój:C-33
 • Telefon:(58)-55-86-625
 • Adres e-mail: a.rybowskaatwpit.am.gdynia.pl

 

dr Romuald Zabrocki

 • Pokój:B-32
 • Telefon:(58)-55-86-505
 • Adres e-mail: r.zabrockiatwpit.am.gdynia.pl

 

dr Waldemar Żyngiel

 • Pokój: C-29
 • Telefon:(58)-55-86-357
 • Adres e-mail: w.zygnielatwpit.am.gdynia.pl

 

mgr Katarzyna Mironiuk

 • Pokój:C-32
 • Telefon:(58)-55-86-400
 • Adres e-mail: k.mironiukatwpit.am.gdynia.pl

 

Pracownicy inż. - techn.:

mgr inż. Katarzyna Kłopotek

 • Pokój:B-38
 • Telefon:(58)-55-86-405
 • Adres e-mail: k.klopotekatwpit.am.gdynia.pl

 

mgr inż. Angelika Kreft-Kowalska

 • Pokój:B-38
 • Telefon:(58)-55-86-405
 • Adres e-mail: a.kowalskaatwpit.am.gdynia.pl

 

mgr inż. Paulina Maziarz

 • Pokój:C-32
 • Telefon:(58)-55-86-641
 • Adres e-mail: p.maziarzatwpit.am.gdynia.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra TiZJ

Wytworzył informację:

AT
05.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Witt 03.10.2018