Pracownicy

Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych
prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz 

 • Pokój: F108
 • Telefon: 58-5586-397
 • Adres e-mail: p.jedrzejowiczatwpit.umg.edu.pl

Zastępca Kierownika KSI
dr hab. Dariusz Barbucha, prof. nadzw AMG

 • Pokój: F204
 • Telefon: 58-5586-287
 • Adres e-mail: d.barbuchaatwpit.umg.edu.pl

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG

 • Pokój: F204
 • Telefon: 58-5586-287
 • Adres e-mail: i.czarnowskiatumg.edu.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Filipowicz

 • Pokój: F105
 • Telefon: 58-5586-500
 • Adres e-mail: w.filipowiczatwpit.umg.edu.pl

dr Natalia Mańkowska

 • Pokój: F111
 • Telefon: 58-5586-396
 • Adres e-mail: n.mankowskaatwpit.umg.edu.pl

dr Ewa Ratajczak-Ropel

 • Pokój: F106a
 • Telefon: 58-5586-554
 • Adres e-mail: e.ratajczak-ropelatwpit.umg.edu.pl

dr inż. Janusz Żółkiewicz

 • Pokój: F111
 • Telefon: 58-5586-396
 • Adres e-mail: jzolatwpit.umg.edu.pl

mgr inż. Paweł Holz

 • Pokój: F206
 • Telefon: 58-5586-461
 • Adres e-mail:p.holzatwpit.umg.edu.pl

mgr Lidia Rosicka

 • Pokój: F105
 • Telefon: 58-5586-500
 • Adres e-mail: l.rosickaatwpit.umg.edu.pl

mgr Paweł Szyman

 • Pokój: F206
 • Telefon: 58-5586-461
 • Adres e-mail: p.szymanatwpit.umg.edu.pl

mgr Marta Stempniewicz

 • Pokój: F107
 • Telefon: 58-5586-397
 • Adres e-mail: ksiatwpit.umg.edu.pl

mgr Ireneusz Meyer

 • Pokój: F14
 • Telefon: 58-5586-520
 • Adres e-mail: i.meyeratwpit.umg.edu.pl

mgr inż. Henryk Szreder

 • Pokój: F07
 • Telefon: 58-55-86-523
 • Adres e-mail: h.szrederatwpit.umg.edu.pl

mgr Izabela Wierzbowska

 • Pokój: F106a
 • Telefon: 58-5586-554
 • Adres e-mail:i.wierzbowskaatwpit.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra SI

Wytworzył informację:

Kamil Ciesielski
10.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 10.10.2018