Pracownicy

UWAGA: TERMINY KONSULTACJI PRACOWNIKÓW DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE KATEDRY 

/tel. 58 55 86 603/

 

Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzw. UMG

·         Pokój: B–408

·         Adres e-mail:  a.przybylowskiatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 235

·         Konsultacje: czwartek, godz.  14 – 15

 

Zastępca Kierownika:

dr  Izabela Straczewska

  • Pokój: B-408 a
  • Telefon: 58 55-86-250
  • Adres e-mail:i.straczewskaatwpit.am.gdynia.pl

 

ZESPÓŁ EKONOMII

 

dr Hanna Kruk 

·         Pokój: B-407

·         Adres e-mail: h.krukatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 544

·         Konsultacje: czwartek, godz. 13-15

 

dr Katarzyna Skrzeszewska

·         Pokój:  B-414

·         Adres e-mail: k.skrzeszewskaatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 508

·         Konsultacje: piątek, godz. 9.00 – 11.00

 

dr inż. Anetta Waśniewska

·         Pokój:  B-414

·         Adres e-mail: a.wasniewskaatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 508

·         Konsultacje: środa, godz. 11-13

 

dr Monika Szyda

·         Pokój:  B-415

·         Telefon: 58 55 86 539

·         Adres e-mail: m.szydaatwpit.am.gdynia.pl

·         Konsultacje: środa, godz. 8.30 – 9.30, środa, godz. 12.00 – 13.00

 

ZESPÓŁ METOD ILOŚCIOWYCH I FINANSÓW

 

dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. nadzw. AMG

·         Pokój: B–404

·         Adres e-mail: p.o.czechowskiatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 527

·         Konsultacje: środa, godz. 14-15

 

dr Agnieszka Hajduk

·         Pokój:  B-416a

·         Adres e-maila.hajdukatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 521

·         Konsultacje: środa, godz. 13-15

 

dr Tomasz Owczarek

·         Pokój:  B-418

·         Adres e-mail: t.owczarekatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 672

·         Konsultacje: środa, godz. 11-13

 

dr Andrzej Pogorzelski

·         Pokój B-413

·         Adres e-mail: a.pogorzelskiatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86  623

·         Konsultacje:

studia stacjonarne: piątek, godz. 9-11

studia niestacjonarne: wtorek,  godz. 17-19

 

dr Violetta Skrodzka

·         Pokój:  B-413

·         Adres e-mail: v.skrodzkaatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 623

·         Konsultacje: czwartek, godz. 13-15

 

mgr Przemysław Wysiński

·         Pokój:  B-415

·         Adres e-mail: p.wysinskiatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 539

·         Konsultacje: poniedziałek, godz. 07.30- 9.00

 

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA

 

dr Michał Igielski

·         Pokój:  B-416

·         Adres e-mail: m.igielskiatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 436

·         Konsultacje: zwolnienie lekarskie

 

dr inż. Zygmunt Mietlewski

·         Pokój:  B-412

·         Adres e-mail: z.mietlewskiatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 616

·         Konsultacje: 

 

dr Małgorzata Stvol

·         Pokój:  B-417

·         Adres e-mail: m.stvolatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 34

·         Konsultacje: zwolnienie lekarskie

 

dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka

·         Pokój:  B-407

·         Adres e-mail: k.szelagowska-rudzkaatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 544

·         Konsultacje: 

II połowa semestru:

poniedziałek, godz. 15.00 – 17.00

 

dr Bartosz Surawski

·         Pokój:  B-417

·         Adres e-mail: b.surawskiatwpit.am.gdynia.pl

·         Telefon: 58 55 86 343

·         Konsultacje: piątek, godz. 8-10

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
10.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
I.Straczewska 03.09.2018