Pracownicy

dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG – Kierownik Katedry

Pokój:  B-408
Adres e-mail: j.kizielewiczatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 603 oraz 58 55 86 235
ORCID 0000-0001-7415-9928

dr Katarzyna Skrzeszewska - Z-ca Kierownika Katedry

Pokój:  B-408a
Adres e-mail: k.skrzeszewskaatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 250 oraz 58 55 86 508
ORCID 0000-0002-2102-0313

prof. dr hab. Barbara Marciszewska

Pokój:  B-401
Adres e-mail: b.marciszewskaatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 518
ORCID 0000-0002-7952-889X

dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG

Pokój: B-404
Adres e-mail: p.o.czechowskiatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 527
ORCID 0000-0001-7193-2022

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG

Pokój: B-432
Adres e-mail: a.przybylowskiatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 394
Konsultacje: stdia stacjonarne: poniedziałek 12-13                                                                                                                                              
ORCID 0000-0001-8789-4649

dr inż. Aleksandra Grobelna

Pokój: B-423
Adres e-mail: a.grobelnaatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 344
ORCID 0000-0002-1765-6757

dr Agnieszka Hajduk

Pokój:  B-416a
Adres e-mail: a.hajdukatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 521
ORCID 0000-0002-5086-5366

dr inż. Jacek Hałaczkiewicz

Pokój:  B-118
Adres e-mail: j.halaczkiewiczatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55-86-454
ORCID 0000-0001-6303-7837

dr Michał Igielski

Pokój:  B-416
Adres e-mail: m.igielskiatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 436
ORCID 0000-0003-4680-3733

dr Hanna Mackiewicz

Pokój: B-424
Adres e-mail: h.mackiewiczatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 63 79
ORCID 0000-0002-5091-7736

dr Maciej Meyer

Pokój: B-422
Adres e-mail: m.meyeratwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 551
ORCID 0000-0002-9387-6241

dr Tomasz Owczarek

Pokój:  B-402
Adres e-mail: t.owczarekatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 672
ORCID 0000-0003-1586-2941

dr Andrzej Pogorzelski

Pokój:  B-413
Adres e-mail: a.pogorzelskiatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86  623
ORCID 0000-0001-6948-9658

dr Violetta Skrodzka

Pokój:  B-413
Adres e-mail: v.skrodzkaatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 623
ORCID 0000-0001-9245-0655

dr Edyta Spodarczyk

Pokój: B-424
Adres e-mail: e.spodarczykatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 379
ORCID 0000-0001-5964-2049

dr Tomasz Studzieniecki

Pokój: B-422
Adres e-mail: t.studzienieckiatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 551
ORCID 0000-0002-1272-0908

dr Małgorzata Stvol

Pokój:  B-417
Adres e-mail: gstvolatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 343
ORCID 0000-0002-6624-4505

dr Bartosz Surawski

Pokój:  B-417
Adres e-mail:b.surawskiatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 343
ORCID 0000-0002-9386-4582

mgr Ida Sywula

Pokój:  B-415
Adres e-mail: i.sywulaatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 539
ORCID 0000-0002-8680-5410

dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka

Pokój:  B-407
Adres e-mail: k.szelagowska-rudzkaatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 544
ORCID 0000-0002-8223-7251

dr Monika Szyda

Pokój:  B-415
Telefon: 58 55 86 539
Adres e-mail: m.szydaatwpit.umg.edu.pl
ORCID 0000-0003-0366-0138

dr Marzena Wanagos

Pokój: B-430
Adres e-mail: m.wanagosatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 454
ORCID 0000-0003-2665-8444

dr inż. Anetta Waśniewska

Pokój:  B-414
Adres e-mail: a.wasniewskaatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 508
ORCID 0000-0003-1824-7039

dr Ewa Wyszkowska-Wróbel

Pokój: B-423
Adres e-mail: e.wyszkowska-wrobelatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 344
ORCID 0000-0001-9037-1443

dr Grażyna Złotkowska

Pokój: B-430
Adres e-mail: g.zlotkowskaatwpit.umg.edu.pl
Telefon: 58 55 86 454
ORCID 0000-0003-2341-874X

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
10.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
I.Straczewska 25.02.2019