Rekrutacja na semestr letni 2018/2019

Do dnia 8 lutego 2019 roku trwa rekrutacja na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na trzysemestralne studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku TOWAROZNAWSTWO.

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia posiadających tytuł zawodowy inżyniera.

Studia drugiego stopnia na kierunku TOWAROZNAWSTWO prowadzone są w ramach trzech specjalności:

  1. Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami,
  2. Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością,
  3. Żywienie i Dietetyka.

Szczegółowy opis poszczególnych specjalności można znaleźć <<tutaj>> 

 

Krok po kroku:

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem studiów na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni: 

  1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
  2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
  3. W wyznaczonym terminie i godzinach pracy Komisji dostarcz w białej teczce wymagane dokumenty.


Dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

  1. Zasady rekrutacji <<tutaj>>
  2. Terminy rekrutacji <<tutaj>>
  3. System rekrutacji elektronicznej <<tutaj>>
  4. Kontakt z komisją <<tutaj>>

 

Serdecznie zapraszamy

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.01.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 23.01.2019