Terminy rekrutacji 2018/2019

STUDIA  STACJONARNE  - rekrutacja dotyczy  I oraz  II stopnia

od 07.05.2018 r. -  zgłoszenia elektroniczne

Rekrutacja – terminy

11.06.2018 r. – 16.07.2018 r. – przyjmowanie dokumentów w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej

19.07.2018 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji nie wcześniej niż godzina 15:00

25.07.2018 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

27.07.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Rekrutacja dodatkowa  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

02.08.2018 r. – 14.09.2018 r.- przyjmowanie  kompletu dokumentów w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej

17.09.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

STUDIA  NIESTACJONARNE  - rekrutacja dotyczy tylko  II  stopnia

od 07.05.2018 r.  -  zgłoszenia elektroniczne

Rekrutacja – terminy

11.06.2018 r. – 16.07.2018 r. – przyjmowanie dokumentów w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej

19.07.2018 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji nie wcześniej niż godzina 15:00

25.07.2018 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości

27.07.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

do 21.09.2018 r. – wniesienie opłaty za I semestr

Rekrutacja dodatkowa  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

02.08.2018 r. – 14.09.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów  w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej

17.09.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

 

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2018/2019 – dotyczy tylko kierunku Towaroznawstwo

1.12.2018 r. - zgłoszenia elektroniczne

Studia stacjonarne II stopnia

14.01.2019 r. – 8.02.2019 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej

11.02.2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne  II stopnia

10.12.2018 r. – 8.02.2019 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

11.02.2019 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna - godziny przyjmowania dokumentów

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2018