Wydarzenia

Rok akademicki rozpocznie się 1 października 2020 zgodnie z Uchwałą Senatu UMG Nr 246/XVI z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kalendarzowego rozkładu roku akademickiego 2020/2021.

Rozmowa z dr hab. Joanną Kizielewicz, prof. UMG
Prodziekanem ds. Rozwoju i Współpracy

Pani Prodziekan dlaczego warto studiować na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa?

W dniu 16 lipca b.r. zostały zakończone prace nad dokumentem pn. „Strategia marketingowa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”. Zadanie oznaczone CRZP/47/2020/AZP było realizowane w okresie od 06 czerwca do 13 lipca 2020 roku w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z218/17).

Pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych wraz z Kołem Naukowym e-Biznesu dołączyli do akcji charytatywnej, która ma na celu wsparcie służb medycznych z województwa pomorskiego w czasie pandemii koronawirusa. Akcja polega na drukowaniu przyłbic (osłon medycznych) dla pracowników placówek medyczno-ratowniczych z wykorzystaniem drukarek 3D.

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wioletta Suszek
04.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 04.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.07.2017