Aktualności

XII Forum Europa Nostra „Turystyka i Praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”

W dniach 17-18 października 2019 r. w Hotelu Mercure Stare Miasto w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa XII Forum Academia Europa Nostra „Turystyka i Praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Wydarzenie uzyskało liczne patronaty w tym: J.M. Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Ministra Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska. Uczestnicy konferencji przedstawili interesujące referaty, które opublikowane będą w prestiżowych czasopismach indeksowanych w bazie WoS i Scopus.

Istotną rolę w przygotowaniu i organizacji Forum odegrali studenci specjalności Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich. Do zadań studentów należało m.in.: zorganizowanie i prowadzenie stanowiska recepcyjnego, koordynacja techniczna, opieka nad uczestnikami, przygotowanie materiałów konferencyjnych. Podczas konferencji studenci uzyskali wiedzę oraz doświadczenie w zakresie organizacji tego typu wydarzeń oraz zyskali umiejętność radzenia sobie z niestandardowymi sytuacjami.

 

 

 

 

Dr Tomasz Studzieniecki członkiem Komitetu Zarządzającego projektu ENTAN 
w ramach Programu UE „Horyzont 2020”

Dr Tomasz Studzieniecki został rekomendowany Przez Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
do udziału w projekcie ENTAN (European Network of Nonterritorial Autonomies) w ramach programu UE „Horyzont 2020”. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Tomasz Studzieniecki został powołany do Komitetu Zarządzającego Projektu ENTAN. Program Ramowy Unii Europejskiej
„Horyzont 2020” jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ramach tego programu realizowany jest projekt ENTAN.

Głównym celem projektu ENTAN jest zbadanie istniejących mechanizmów i uwarunkowań rozwoju autonomii nieterytorialnych oraz opracowanie nowych sposobów zarządzania z uwzględnienia rosnących wyzwań wynikających z globalizacji, regionalizacji i integracji ponadnarodowej w Europie. Projekt wspiera interdyscyplinarną pracę grupową, zapewnia rozwój i promocję  naukowców. Umożliwia publikację wyników badań w prestiżowych czasopismach oraz ich rozpowszechnianie wśród decydentów politycznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Dr Studzieniecki w ramach projektu w swojej działalności badawczej skoncentruje się na problematyce współpracy transgranicznej oraz zagadnieniach związanych zarządzaniem dziedzictwem mniejszości narodowych i etnicznych Regionu Morza Bałtyckiego. W dniu 6 czerwca 2019 r. dr Tomasz Studzieniecki wziął udział w seminarium naukowym w Skopju (Macedonia Północna).

źródło: https://entan.org/

 

 

 

 

Dnia 15 marca 2019 roku na  Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się panel dyskusyjny ze studentami Antwerp School of Managment i prof. Paulem Mathyssenem pt. “Tourism in the Tri-City. Panel ten poświęcony był zagadnieniu rozwoju turystyki w Trójmieście, a uczestniczyli w nim przedstawiciele szeroko pojętej branży turystycznej regionu. Środowisko akademickie reprezentowała dr inż. Aleksandra Grobelna, pracownik Katedry Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

W dniu 28 lutego  grupa studentów II roku specjalności Turystyka i Hotelarstwo wraz z opiekunem, dr Ewą Wyszkowską-Wróbel, uczestniczyła w ramach przedmiotu „Ekonomika Turystyki i Hotelarstwa” w zajęciach terenowych w Gdyńskim Centrum Informacji Turystycznej przy ul, 10 lutego w Gdyni.

Pani Kierownik Centrum (notabene Absolwentka kierunku Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich naszej Uczelni) Pani Irmina Lewoszewska opowiedziała nam o organizacji i funkcjonowaniu Centrum Informacji Turystycznej.

Ponadto Studenci wysłuchali wykładu o produktach turystycznych promowanych przez miasto Gdynia, w tym m.in. o szlaku gdyńskiego modernizmu.

Kolejną prelegentką podczas naszych zajęć terenowych, była Pani dr Katarzyna Mysiak - pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej i informacji Urzędu Miasta Gdynia, która podzieliła się swoim doświadczeniem z pracy w Gdyńskiej Radzie Turystycznej. Uczestnicy zajęć terenowych wysłuchali krótkiego wykładu dotyczącego budowania relacji i współpracy Miasta Gdyni z różnymi podmiotami funkcjonującymi na rynku turystycznym, zarówno krajowym jak i zagranicznym.

Studenci zostali ponadto poinformowani o możliwości pracy w okresie letnim w Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni oraz o możliwości realizacji praktyk w Urzędzie Miasta Gdyni.

Uczestnicy zajęć terenowych zostali także zaproszeni do uczestnictwa w  21 Ogólnopolskim Spotkaniu Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów - KOLOSY 2019 – imprezie organizowanej z wielkim sukcesem rokrocznie przez Urząd Miasta Gdyni.

 

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych przy ul. Morskiej w Gdyni odbył się  Etap Okręgowy  XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Jak co roku, w wydarzeniu tym uczestniczył przedstawiciel Uniwersytetu Morskiego (wcześniej Akademii Morskiej). Tym razem naszą uczelnię reprezentowała dr Ewa Wyszkowska-Wróbel, która przewodniczyła pracom komisji konkursowej. Organizatorem  Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. W eliminacjach bierze udział po dwóch przedstawicieli z kilkudziesięciu szkół hotelarskich, znajdujących się na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Etap okręgowy polega na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 80 pytań branżowych. Do centralnego etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej kwalifikuje się 30 osób z najlepszymi wynikami ze wszystkich okręgów Olimpiady. W III etapie uczestnicy zmagają się z zadaniami w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. Część I polega na rozwiązaniu w ciągu 60 minut testu składającego się ze 100 pytań, natomiast część II polega na wykonaniu zadania z obsługi konsumenta w sali restauracyjnej i obsługi gościa w recepcji w języku obcym. Finaliści walczą o zaszczytny tytuł „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej”. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny, rywalizacja o najlepszy wynik  w etapie okręgowym była bardzo wyrównana. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 2 uczniów szkoły, w której odbywała się Olimpiada oraz uczennica z Technikum Hotelarskiego z Władysławowa.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

I.Straczewska
25.02.2019
Wprowadzenie:
Anonim 25.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 20.12.2019