Badania ankietowe w zakresie oceny działalności dziekanatu WPiT UMG w roku akademickim 2017/2018

Informujemy, że został przedłużony termin wypełniania ankiet studenckich dot. oceny działalności Dziekanatu Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG do dnia 30.11.2018 roku.

LINK DO ANKIET

Bardzo prosimy o aktywne uczestnictwo w badaniu ankietowym.            

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
16.11.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.11.2018