ERASMUS+: dodatkowa rekrutacja na semestr letni 2018/2019

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza dodatkowy nabór studentów zainteresowanych zrealizowaniem semestru studiów w jednej z uczelni partnerskich w Europie w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus+ powinni:

  • Zapoznać się uważnie z informacjami zawartymi na wydziałowej stronie poświęconej programowi Erasmus+ dla studentów WPiT (lista uczelni partnerskich, programy studiów na uczelniach partnerskich, kryteria kwalifikacji, itp.),
  • Zapoznać się z informacjami zawartymi na uczelnianej stronie poświęconej programowi Erasmus+ (ogólne informacje dotyczące programu, zasady programu Erasmus+ na UMG, formularze zgłoszeniowe, itp.),
  • Pobrać wzór formularza zgłoszeniowego, wypełnić go i złożyć wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie (pok. B-124) u Pani mgr Barbary Kulaszewicz do

24 października 2018 roku.

Wszystkie zgłoszone kandydatury zostaną zweryfikowane przez Wydziałową Komisję ds. Programu Erasmus+, która ogłosi ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wymiany międzynarodowej w semestrze letnim 2018/2019.

UWAGA!. Liczba miejsc jest ograniczona.

W celu uzyskanie szczegółowych informacji proszę o kontakt z:

  • Koordynatorem Wydziałowym Programu ERASMUS+ (dr hab. Dariusz Barbucha, prof. nadzw. UMG, Prodziekan ds. Kształcenia, pok. B-121 lub F-204)
  • Biurem Współpracy z Zagranicą (mgr Izabela Dudek-Muczyńska, pok. B-106).

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

D.Barbucha
09.10.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 09.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 09.10.2018