ERASMUS+: rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór studentów zainteresowanych realizacją części studiów w jednej z partnerskich uczelni w Europie w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Oferta skierowana jest do studentów, którzy ukończyli I rok studiów, osiągnęli dobre wyniki w nauce oraz znają języki obce. Dzięki programowi mają oni szansę na realizację części studiów w jednej z zagranicznych uczelni partnerskich na terenie Chorwacji, Niemiec, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii, Słowacji, Łotwy, Turcji i Włoch.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus+ powinni:

  • Zapoznać się uważnie z informacjami zawartymi na wydziałowej stronie poświęconej programowi Erasmus+ dla studentów WPiT (lista uczelni partnerskich, programy studiów na uczelniach partnerskich, kryteria kwalifikacji, itp.),
  • Zapoznać się z informacjami zawartymi na uczelnianej stronie poświęconej programowi Erasmus+ (ogólne informacje dotyczące programu, zasady programu Erasmus+ na UMG, formularze zgłoszeniowe, itp.),
  • Pobrać wzór formularza zgłoszeniowego, wypełnić go i złożyć wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie (pok. B-124) u Pani mgr Anny Dziubanii do

22 lutego 2019 roku.

Wszystkie zgłoszone kandydatury zostaną zweryfikowane przez Wydziałową Komisję ds. Programu Erasmus+, która ogłosi ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wymiany międzynarodowej w roku akademickim 2019/2020.

UWAGA!. Liczba miejsc jest ograniczona.

W celu uzyskanie szczegółowych informacji proszę o kontakt z:

  • Koordynatorem Wydziałowym Programu ERASMUS+ (dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, Prodziekan ds. Kształcenia, pok. B-121 lub F-204)
  • Biurem Współpracy z Zagranicą (mgr Izabela Dudek-Muczyńska, pok. B-106).

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

D.Barbucha
23.01.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 23.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.10.2019