Zaproszenie do II Konkursu na prace magisterskie

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) zapraszają serdecznie studentów Państwa Uczelni do udziału w II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2017 i 2018. W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce – 3 000 zł
  • II miejsce – 2 000 zł
  • III miejsce – 1 000 zł.

Prace nadsyłać należy w terminie do 5.05.2019 r. Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o konkursie oraz udostępnienie na stronie internetowej i/lub profilu facebook Państwa Uczelni linku do konkursu dostępnego na fanpage'u naszego Instytutu:

https://www.facebook.com/irwirpan/photos/a.1154110318014701/2180379138721142/?type=3&theater

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej:

http://www.irwirpan.waw.pl/634/633/konkurs-na-prace-magisterska-2019


 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
02.04.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 02.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 02.04.2019