Decyzje stypendialne

W bieżącym tygodniu dokonano podziału środków na pomoc materialną dla studentów UMG. Wszystkie decyzje zostaną przekazane studentom pocztą mailową. Natomiast w późniejszym terminie zostaną wysłane pocztą. W celu przyspieszenia wypłaty należy niezwłocznie po odebraniu decyzji przesłać wypełnione Oświadczenie.

Skan Oświadczenia przesyłamy mailowo na adres k.hincatwpit.umg.edu.pl

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

M.Popek
24.03.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 25.03.2020