Dr Hanna Mackiewicz - konsultacje w okresie wakacyjnym

Konsultacje z dr Hanną Mackiewicz w okresie wakacyjnym odbywają się w następujących terminach: 11 lipca (9.00-11.00); 18 lipca (9.00 -11.00)

31 lipca (9.00-11.00); 7 sierpnia (9.00-11.00)), 18 września (9.00-11.00) oraz 25 września (9.00-11.00) na MS Teams w Zespole Konsultacje

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d58b000c775426bb83211ad63ef347d%40thread.tacv2/conversations?groupId=98d679e0-9dc9-4c06-9f50-10dcdac991b2&tenantId=943b4232-710f-4cdb-8760-b5bf1777cc0e

o8zhkde

 

Zaliczenia poprawkowe z dr Hanną Mackiewicz dla Studentów Studiów Stacjonarnych odbędą się 18 września. Spotykamy się o g. 13.00 

na MS Teams w Zespole Konsultacje

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d58b000c775426bb83211ad63ef347d%40thread.tacv2/conversations?groupId=98d679e0-9dc9-4c06-9f50-10dcdac991b2&tenantId=943b4232-710f-4cdb-8760-b5bf1777cc0e

o8zhkde

 

Zaliczenia poprawkowe z dr Hanną Mackiewicz dla Studentów Studiów Niestacjonarnych odbędą się 19 września. Spotykamy się o g. 10.00 

na MS Teams w Zespole Konsultacje

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d58b000c775426bb83211ad63ef347d%40thread.tacv2/conversations?groupId=98d679e0-9dc9-4c06-9f50-10dcdac991b2&tenantId=943b4232-710f-4cdb-8760-b5bf1777cc0e

o8zhkde

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

A.Dziubanii
09.07.2020
Wprowadzenie:
A.Dziubanii 09.07.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Dziubanii 09.07.2020