Godziny Dziekańskie 28.05.2020

W związku z wyborami do Senatu UMG, Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, z upoważnienia Rektora UMG, ogłasza godziny dziekańskie na WPiT dnia 28.05.2020 r. (czwartek), godz. 11:00-15:00.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

D.Barbucha
22.05.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.05.2020