Komunikat Dziekana dot. organizacji zajęć na WPiT

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 NA WYDZIALE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

 

Zgodnie z informacją Rektora UMG z dn. 8 września 2020 roku kształcenie w semestrze zimowym będzie odbywało się w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w sposób hybrydowy. Mając na uwadze rekomendacje MNiSzW oraz Zalecenia GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach władze Wydziału PiT przyjęły następujące rozwiązania:

STUDIA STACJONARNE:

 1. Studenci pierwszego roku (semestr 1, I i II stopień obu kierunków studiów, TOW i IG) od
  1
   do 31 października br. wszystkie zajęcia będą realizowali na uczelni stacjonarnie, natomiast od 3 listopada br. – obowiązywać będzie mieszany model kształcenia: wykłady i ćwiczenia będą realizowane zdalnie, a laboratoria i ćwiczenia projektowe na kierunku IG, wymagające dostępu do komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zajęcia w-f – stacjonarnie.
 2. Studenci drugiego roku (sem. 3) I i II stopnia oraz studenci  trzeciego  roku (sem. 5)
   I stopnia od dnia 1 października br. wykłady i ćwiczenia będą realizowali zdalnie, natomiast dopiero od 3 listopada br. rozpoczną realizację zajęć na uczelni: ćwiczeń  laboratoryjnych i ćwiczeń projektowych na kierunku IG.
 3. Studentów czwartego roku TOW (sem. 7) - od dnia 1 października br. obowiązywać będzie mieszany model kształcenia: wykłady i ćwiczenia będą realizowali zdalnie, natomiast laboratoria – stacjonarnie.
 4. Studenci semestrów, którzy w roku akademickim 2020/2021 finalizują prace dyplomowe, będą realizować seminaria dyplomowe stacjonarnie. Studenci, którzy realizują prace doświadczalne, będą mogli pracować w laboratoriach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

STUDIA NIESTACJONARNE:

 1. Studenci pierwszego roku (semestr 1, II stopień obu kierunków studiów, TOW i IG) do dnia 31 października br. wszystkie zajęcia będą realizowali na uczelni – stacjonarnie, natomiast od dnia 3 listopada br. - wykłady i ćwiczenia będą realizowane zdalnie, z kolei laboratoria i ćwiczenia projektowe na kierunku IG stacjonarnie.
 2. Studenci drugiego roku  od dnia 1 października br. wykłady i ćwiczenia będą realizowali zdalnie, natomiast ćwiczenia  laboratoryjne i ćwiczenia projektowe na kierunku IG - stacjonarnie.

Zajęcia zdalne będą realizowane przy wykorzystaniu platformy Teams w terminach zgodnych z opublikowanym planem zajęć.


Przedstawiony plan organizacji zajęć, tak jak w swoim komunikacie przedstawił Pan Prorektor ds. Kształcenia, zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i w miarę potrzeb będzie modyfikowany.


Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek lub innych środków chroniących oczy, nos i usta na terenie całego Wydziału z wyjątkiem pomieszczeń pracowniczych.

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Wilczyńska
14.09.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 14.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.09.2020