Międzynarodowe Warsztaty Współpracy Transgranicznej w Białej Podlaskiej

W  dniach  27-28  lutego  2020  roku  w Białej  Podlaskiej  odbyły  się  warsztaty  naukowo –praktyczne  poświęcone  wskazaniu  kierunków,  instrumentów i  nowej formuły współpracy transgranicznej. Moderatorem  spotkania  był  dr  Tomasz  Studzieniecki wykładowca  Uniwersytetu  Morskiego w  Gdyni -ekspert  DG  REGIO  Komisji  Europejskiej  ds. współpracy terytorialnej. W warsztatach  udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych regionalnych Polski i Białorusi. Obserwatorami byli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz korpusu konsularnego. Polsko-białoruska inicjatywa wychodzi naprzeciw nowej polityce współpracy terytorialnej na granicach zewnętrznych UE w okresie 2021-2017.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

T. Studzieniecki
09.03.2020
Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 09.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 09.03.2020