Międzynarodowy konkurs „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT":

Szanowni Studenci

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT":

https://scottproject.eu/studentcontest/

Tematyka konkursu obejmuje Internet Rzeczy (IoT) - zarówno pod kątem technologii jak i jej zastosowań, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i zachowanie poufności/prywatności informacji. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów (do roku od egzaminu dyplomowego), a jego głównym celem jest znalezienie i promowanie rozwiązań, które mogą być istotne dla zapewnienia lub zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności w systemach IoT, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wykorzystują, ulepszają lub stosują technologie bezprzewodowe w praktycznych scenariuszach, tj. m.in. w służbie zdrowia, urządzeniach gospodarstwa domowego, inteligentnych miastach, pojazdach, budynkach lub maszynach współpracujących w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Konkurs organizowany jest przez europejskie konsorcjum projektu SCOTT -Secure Connected Trustable Things (www.scott-project.eu, który jest realizowany przez 57 partnerów z 12 krajów w tym z Polski m.in. przez Politechnikę Gdańską. Przygotowanie konkursu koordynowane jest przez przedstawicieli z VirtualVehicle Research GmbH z Austrii (koordynator projektu SCOTT), Politechnikę Gdańską, Uniwersytet w Oslo i Fundację Interizon. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego.


Termin na nadsyłanie zgłoszeń to 24.07.2020 r.

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

A.Kreft- Kowalska
23.07.2020
Wprowadzenie:
A.Kowalska 23.07.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 23.07.2020