Ocena pracowników przez studentów na WPiT - prośba o wypełnienie ankiet

Drodzy Studenci,

W systemie Wirtualna Uczelnia zostały udostępnione ankiety, pozwalające na dokonanie przez Was ocen pracowników oraz zajęć przez nich prowadzonych w semestrze letnim 2019/2020. 

Zwracam się do Was z gorącą prośbą o poświęcenie kilkunastu minut na wypełnienie ankiet Wam udostępnionych i dokonanie RZETELNEJ oceny.

Z uwagi na koronawirusa, kończący się semestr był szczególny, zarówno dla Was, jak również dla wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na WPiT. Wprowadzenie obowiązku zdalnego nauczania wymagało od nas bardzo dużego wysiłku i zaangażowania, abyśmy mogli zrealizować programy poszczególnych przedmiotów. W tym kontekście, proszę też Was, abyście w ankietach w uwagach dodatkowych podzielili się z nami swoimi uwagami i spostrzeżeniami dot. zdalnego nauczania prowadzonego w ramach poszczególnych przedmiotów, uwzględniając m.in.: w jaki sposób nauczyciele zaangażowali się w zdalne nauczanie, czy zajęcia i kontakt z Wami były regularne, czy materiały dydaktyczne były odpowiednio przygotowane, itp.

Pragnę podkreślić, że Wasze opinie wyrażane w ankietach są dla nas bardzo ważne. Pozwalają one nam na usunięcie nieprawidłowości, które dostrzegacie, dokonanie zmian w treściach programowych, czy też wypracowanie nowych form nauczania, itp. 

Ankiety będą dostępne w systemie do 27.09.2020 r.

 

Dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG
Prodziekan ds. Kształcenia WPiT

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

Agnieszka Jaroń
24.06.2020
Wprowadzenie:
a.jaron 24.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.jaron 29.06.2020