Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA POSZCZEGÓLNE SPECJALNOŚCI

WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
W 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK) rozpoczyna się od dnia 14.09.2020

Osoby, które brały udział w rekrutacji podstawowej i nie zostały przyjęte, a chcą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, muszą zalogować się w systemie IRK na założonym wcześniej koncie i zapisać się na specjalności w rekrutacji dodatkowej dołączając ponownie skany dokumentów. Nie wykonuje się ponownej opłaty rekrutacyjnej.

Osoby, które po raz pierwszy logują się w systemie proszone są o zapoznanie się z informacjami "Rekrutacja krok po kroku".

Terminy

14.09.2020 - 25.09.2020   

rekrutacja uzupełniająca  -  przesyłanie skanów dokumentów do systemu IRK

do  28.09.2020  

dostarczenie oryginałów dokumentów

29.09.2020  

ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

 

STUDIA STACJONARNE

Kierunek

Stopień

SPECJALNOŚĆ

INNOWACYJNA GOSPODARKA

I STOPIEŃ

Systemy Transportowe i Logistyczne

Turystyka i Hotelarstwo

Informatyka Gospodarcza

Ekonomia Menedżerska

INNOWACYJNA GOSPODARKA

II STOPIEŃ

Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

Zarządzanie Finansami

Biznes Elektroniczny

TOWAROZNAWSTWO

I STOPIEŃ

Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością

Menedżer Produktu

Usługi Żywieniowe i Dietetyka

TOWAROZNAWSTWO

II STOPIEŃ

Menedżer Systemów Zarządzania

Menedżer Usług Dietetycznych

Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek

Stopień

SPECJALNOŚĆ

INNOWACYJNA GOSPODARKA

I STOPIEŃ

Systemy Transportowe i Logistyczne

Turystyka i Hotelarstwo

Informatyka Gospodarcza

Ekonomia Menedżerska

INNOWACYJNA GOSPODARKA

II STOPIEŃ

Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

Zarządzanie Finansami

Biznes Elektroniczny

TOWAROZNAWSTWO

I STOPIEŃ

Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością

Menedżer Produktu

Usługi Żywieniowe i Dietetyka

TOWAROZNAWSTWO

II STOPIEŃ

Menedżer Systemów Zarządzania

Menedżer Usług Dietetycznych

Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Popek
01.09.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 01.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.09.2020