Terminy dyżurów Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 należy składać w ciągu tygodnia w godzinach pracy Wydziałowej Komisji Stypendialnej w pokoju C-7. 

W soboty wnioski należy składać w Dziekanacie.

Lp.

Data

Godziny

1.

Poniedziałek: 2.03.2020

13.00÷15.00

2.

Wtorek: 3.03.2020

11.00÷13.00

3.

Czwartek: 5.03.2020

13.00÷16.00

4.

Sobota: 7.03.2020

9.00÷ 11.00

5.

Poniedziałek: 9.03.2020

13.00÷15.00

6.

Wtorek: 10.03.2020

11.00÷13.00

7.

Czwartek: 12.03.2020

13.00÷16.00

8.

Sobota: 14.03.2020

9.00÷ 11.00

*Uwaga:

  • Student jest zobowiązany dostarczyć komplet wymaganej dokumentacji
  • Student jest zobowiązany samodzielnie wypełnić punkt V  Załącznika 2 (Dane dotyczące studenta i członków jego rodziny)
  • Przy obliczaniu dochodu należy uwzględnić wszystkie rodzaje dochodu studenta i/lub członka jego rodziny

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

M.Popek
24.02.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.02.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 24.02.2020