ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Innowacyjna Gospodarka + Towaroznawstwo, st. II, sem. I oraz II

Zgodnie z programem studiów dla kierunków Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo (studia drugiego stopnia, stacjonarne) naboru 2019/2020, w przyszłym semestrze studenci sem. II i III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Student musi zrealizować przedmiot za 2 ECTS, spośród proponowanych:

  • Budowanie zespołów, wymiar: 15cw, 2 ECTS, KZiE,
  • Coaching menedżerski, wymiar: 15cw, 2 ECTS, KZiE.

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 22.06.2020 (pon), godz. 20:00 do 25.06.2020 (czw), godz. 20:00 i dotyczą studentów obecnego sem. I i II.

Aby dokonać zapisu na przedmioty wybieralne należy:

  1. Zalogować się na swoje konto w systemie Wirtualna Uczelnia.
  2. Wybrać z menu: Oferta -> Wybór z oferty -> Wybór kierunku, specjalności, naboru i semestru (należy wybrać semestr przyszły czyli III) -> Wybór modułu w ofercie dydaktycznej.
  3. Wskazać i wybrać przedmioty z modułu PSW KOMP-SPOL za wskazaną liczbę ECTS.

Uwaga

  • Przedmioty będą widoczne w systemie tylko we wskazanym powyżej okresie prowadzenia zapisów.
  • W przypadku niewielkiego zainteresowania danym przedmiotem, nie zostanie on uruchomiony, a osoby, które go wybrały zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.
  • Osoby, które nie dokonają wyboru we wskazanym okresie, zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

E.Simonyan
19.06.2020
Wprowadzenie:
E.Simonyan 19.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 22.06.2020