Zarządzenie Rektora dotyczące dalszego funkcjonowania uczelni