Aktualności

Porozumienie o współpracy z firmą STBU

W dniu 23 października 2019 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni i firmą STBU Brokerzy ubezpieczeniowi.

Uniwersytet oraz STBU zawierają Porozumienie mające na celu wzmocnienie długoterminowych, wzajemnych relacji umożliwiających wykorzystanie wiedzy
i umiejętności ekspertów STBU w obszarze ubezpieczeń morskich, sektora TSL oraz ubezpieczeń gospodarczych w procesie kształcenia studentów na Uniwersytecie, a także prowadzenia wspólnych działań badawczych i rozwojowych

Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 28.10.2019

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez dr. inż. Przemysława Dmowskiego

Dnia 30 września 2019 roku, Uchwałą Rady Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG nadano dr. inż. Przemysławowi Dmowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Wprowadzenie:
M.Schmidt 01.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.10.2019

Strony