Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

KONSULTACJE ONLINE PRACOWNIKÓW WPIT W OKRESIE 27.04.2020-24.05.2020

Szanowni studenci

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania na WPiT UMG, pracownicy WPiT prowadzący zajęcia udzielają konsultacji online. W dniach i godzinach podanych w załączonym pliku pracownicy będą dostępni na platformie Microsoft Teams.

Wprowadzenie:
A.Kowalska 29.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 13.05.2020

SKŁADANIE PRAC DYPLOMOWYCH W OKRESIE DO 26.04.2020

W związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni do 26.04.2020 związanym z zagrożeniem epidemiologicznym i, tym samym, ograniczonym kontaktem osobistym z Dziekanatem WPiT, informujemy, iż ukończone prace dyplomowe, wraz z zestawem niezbędnych dokumentów, należy przesyłać przesyłką poleconą pocztą lub kurierem na adres:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Dziekanat WPiT
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

Wprowadzenie:
K.Hinc 16.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 16.04.2020

ERASMUS+ dodatkowy nabór na rok 2020/2021

Są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim 2020/2021. Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać bezpośrednio do Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą na adres erasmusatumg.edu.pl. Termin do 20.04.2020 r.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 15.04.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017