Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Obsługa studentów w dziekanacie WPiT w okresie 12-25 marca 2020 r.

Szanowni Studenci,

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w UMG do dnia 25.03.2020 r., wszelkie sprawy studenckie w tym czasie załatwiane będą wyłacznie za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. W sprawach bardzo pilnych wymagających kontaktu bezpośredniego, należy uprzednio skontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Dziekantu.

kontakt telefoniczny:
58 55 86 587

Wprowadzenie:
A.Dziubanii 13.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 14.03.2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniach 12-25.03.2020

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia koronawirusem, wszystkie zajęcia dydaktyczne na WPiT UMG zostają zawieszone od 12 do 25 marca 2020 r. Dotyczy to zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studiach I, II i III stopnia, a także w ramach szkoły doktorskiej oraz studiów podyplomowych.
Wprowadzenie:
K.Hinc 11.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 12.03.2020

Komunikat dotyczący ryzyka związanego z występowaniem w Polsce koronawirusa wraz z zaleceniami dla uczelni - Główny Inspektor Sanitarny

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy zakażenia koronawirusem to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2020

Stanowisko władz UMG w sprawie zagrożenia koronawirusem

Z uwagi na stały wzrost liczby zachorowań wywołanych koronawirusem władze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podjęły decyzję o wstrzymaniu zaplanowanych wyjazdów i przyjazdów do krajów, w których stwierdzono zagrożenie koronawirusem. Studentom, doktorantom i pracownikom naszej Uczelni nie zaleca się podróży do Chin, Hong Kongu, Iranu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017