Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Egzaminy poprawkowe u prof. dr hab. Andrzeja S. Grzelakowskiego

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Transport w gospodarce globalnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku specjalności TiLwGG odbędzie się 14.09.2017 r. o godzinie 11:00 w sali B-21.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Ekonomika i polityka transportowa dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych II  roku specjalności ISTiL odbędzie się 14.09.2017 r. o godzinie 12:00 w sali B-21.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 04.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 04.09.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017