Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Ocena pracowników przez studentów na WPiT - prośba o wypełnienie ankiet

W systemie Wirtualna Uczelnia zostały udostępnione ankiety, pozwalające na dokonanie ocen pracowników oraz zajęć przez nich prowadzonych w semestrze letnim 2018/2019.

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wypełnienie ankiet Wam udostępnionych i dokonanie RZETELNEJ oceny. Wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwolą one na usunięcie ew. nieprawidłowości, na które studenci zwrócą uwagę, dokonanie zmian w treściach programowych, itp., co w efekcie przyczyni się do zwiększenia jakości kształcenia na Wydziale.

Wprowadzenie:
A.Kowalska 21.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 21.06.2019

INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NAUKOWE NA PWR

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej, czyli cyklu otwartych spotkań z udziałem światowej sławy prelegentów. W ramach ISN odwiedzili nas m. in. prof. Jan Biliszczuk - wybitny projektant i autor nowatorskich rozwiązań w mostownictwie, prof. Klaus von Klitzing – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, oraz prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 13.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 13.06.2019

Ocena dziekanatu przez studentów- ankietowanie

Informujemy, iż na WPiT uruchomiony został proces dokonywania oceny przez studentów pracy Dziekanatu za semestr letni 2018/2019. Ankieta dostępna będzie w okresie od 15.05.2019 do 30.06.2019 pod następującym

linkiem: https://arktur.umg.edu.pl/ankiety/index_o.php. Prosimy Was o aktywny udział w tej ocenie. Przypominamy, iż wypełniając ankietę zachowujecie anonimowość. Uzyskane wyniki pozwolą nam usprawnić bieżącą obsługę studenta.

Wprowadzenie:
A.Kowalska 13.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 13.06.2019

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Towaroznawstwo, st. II, sem. I/II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia drugiego stopnia, niestacjonarne) naboru 2018/2019, w najbliższym semestrze studenci sem. II/III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Student musi zrealizować przedmiot za 2 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
M.Kedzierska 11.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Kedzierska 11.06.2019

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017