Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Innowacyjna Gospodarka, st. II, sem. I

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia drugiego stopnia, stacjonarne) naboru 2019/2020, w przyszłym semestrze, studenci sem. II będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

 

Przedmioty wybieralne humanistyczno – społeczne

Student musi zrealizować przedmioty za 2 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
K.Hinc 17.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 17.01.2020

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Towaroznawstwo, st. I, sem. I

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2019/2020, w przyszłym semestrze, studenci sem. II będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

 

Przedmioty wybieralne humanistyczno – społeczne I

Student musi zrealizować przedmiot za 2 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
K.Hinc 17.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 17.01.2020

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Innowacyjna Gospodarka, st. I, sem. I

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2019/2020, w przyszłym semestrze, studenci sem. II będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

 

Przedmioty wybieralne humanistyczno – społeczne I

Student musi zrealizować przedmiot za 2 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
K.Hinc 17.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 17.01.2020

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Innowacyjna Gospodarka, st. I, sem. V

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2017/2018, w przyszłym semestrze, studenci sem. VI będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

 

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Student musi zrealizować przedmioty za 4 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
K.Hinc 16.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 17.01.2020

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Towaroznawstwo, st. I, sem. III

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2018/2019, w przyszłym semestrze, studenci sem. IV będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

 

Przedmioty wybieralne humanistyczno – społeczne II

Student musi zrealizować przedmiot za 2 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
K.Hinc 16.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 17.01.2020

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Innowacyjna Gospodarka, st. I, sem. III

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2018/2019, w przyszłym semestrze, studenci sem. IV będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

 

Przedmioty wybieralne humanistyczno – społeczne II

Student musi zrealizować przedmiot za 2 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
K.Hinc 16.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 17.01.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017