Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Zapisy na seminarium - 5 sem. HiU-MP, OUTH, TiZJ

Uprzejmie informujemy, że zapisy do grup seminaryjnych dla studentów 5 semestru, kierunku Towaroznawstwo – studia I stopnia (specjalności: HiU-MP, OUTH, TiZJ) będą odbywać się od 25.09.2017r. godz. 10:00 (tj. poniedziałek) do 28.09.2017 r. godz. 24:00 (tj. czwartek).

Wprowadzenie:
E.Simonyan 19.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 26.09.2017

DZIEŃ ADAPTACYJNY

Informuję, iż dnia 25 września 2017 r. (poniedziałek) studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo mają Dzień Adaptacyjny (szczegółowy harmonogram w załączeniu). W tym dniu zajęcia dydaktyczne ww. studentów nie odbędą się. Pozostali studenci mają zajęcia zgodnie z planem.
 

Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 18.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 18.09.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017