Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Odwołane zajęcia dr Marzeny Wanagos w dniach 05.10-08.10.2019

Informujemy o odwołanych zajęciach dr Marzeny Wanagos 

w dniu 06.10.2019

- Krajoznawstwo-  IG, III rok, 5 sem TiH- wykład

- Marketing -II rok, IG, III sem TiH- ćwiczenia

- Geografia turystyczna - II rok, IG, III sem. TiH- wykład

- Pilotaż wycieczek - V rok, Towaroznawstwo, 7 sem. OUTH- wykład i ćwiczenia

w dniu 8.10.2019

- Konsultacje 7.30-9.30

- Krajoznawstwo , III rok IG, 5 sem. TiH- ćwiczenia

Wprowadzenie:
J.Cichowska 05.11.2019
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 06.11.2019

Odwołane zajęcia i konsultacje dr Agnieszki Hajduk 05.10-08.10.2019

Informujemy o odwołanych zajęciach dr Agnieszki Hajduk w dniach 05.10-08.10.2019 

- Podstawy rachunkowości - IG- I rok, I sem., gr 1 i 2 - ćwiczenia

- Podstawy rachunkowości- IG- I rok, I sem. gr. 6 i 7 - ćwiczenia

- Konsultacje w dniu 8.10. 2019 r. 

Wprowadzenie:
J.Cichowska 05.11.2019
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 06.11.2019

Odwołane zajęcia mge P. Szymana

W dniu 30.10.2019r. (środa) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez mgr P. Szymana:

-zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Analiza i projektowanie systemów" specjalność IG sem. 5, godz. 09.00-11.00

-zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Technologie i aplikacje mobilne" specjalność IG sem. 5, godz. 13.00-15.00

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

Wprowadzenie:
M.Stempniewicz 30.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Stempniewicz 30.10.2019

Odwołane zajęcia i konsultacje dr V. Skrodzkiej w dniach 30-31.10.2019 r.

Odwołane zajęcia do V. Skrodzkiej w dniach 30-31.10.2019 r. 

W dniu 30.10.2019 r odwołane zajęcia:

EM, V sem.,- wykłady i ćwiczenia,

ŻiD, sem. II, III- wykłady i ćwiczenia

Konsultacje w dniu 30.10.2019 r.  9.00-11.00

W dniu 31.10.2019 r. odwołane zajęcia:

IG, Podstawy rachunkowości, I rok, I sem. - wykłady i ćwiczenia

Wprowadzenie:
J.Cichowska 30.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 06.11.2019

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017