Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Mikroekonomia, kierunek IG, I stopień, 1 sem.

Ze względu na zmianę trybu zajęć na zdalne, wszyscy studenci powinni być zapisani na platformie Ms Teams do zespołu/ zespołów:

Mikroekonomia (grupy wykładowe: 1., 2., grupy ćwiczeniowe: 1- 6),

Mikroekonomia - ćwiczenia [dr inż. A. Waśniewska] (grupy ćwiczeniowe: 7., 8.).

Wprowadzenie:
J.Cichowska 19.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 19.10.2020

Informacja o działaniach związanych z wejściem Gdyni do strefy czerwonej

Komunikat Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 17 października 2020 r.

 

W związku z dynamicznie wzrastającą liczbą zachorowań na Covid-19 od 17 października  poszerza się lista powiatów, które wejdą do tzw. strefy czerwonej. Znalazła się na tej liście również w Gdynia. Z tego powodu władze Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa zostały zmuszone do podjęcia decyzji o wprowadzeniu kolejnej zmiany sposobu realizacji zajęć.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 17.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 17.10.2020

Informacja dla studentów I roku kierunek Towaroznawstwo

Dla Studentów I roku kierunek Towaroznawstwo, założone są kursy na ćwiczenia, dla dwóch grup prowadzonym przez dr inż. Aleksandrę Grobelną. 

Poniżej nazwy i linki do poszczególnych kursów. Studenci proszeni są o zweryfikowanie swojego członkostwa:

PODSTAWY ZARZĄDZANIA_ĆWICZENIA GRUPA 2, TOW., I ROK, I SEM.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 15.10.2020

UMG partnerem w projekcie edukacyjnym „Rzecznicy Talentów” – edycja IV

~ Innowacyjne pomysły - Chroń własność intelektualną ~

 

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał zaproszenie do współpracy w ramach IV edycji projektu edukacyjnego „Rzecznicy Talentów” i na początku października br. zawarł umowę partnerską z Fundacją JWP Masz Pomysł Masz Patent Masz Zysk – Organizatorem projektu, na realizację działania w naszym środowisku akademickim. 

Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 15.10.2020

Komunikat w sprawie zmiany formy realizacji zajęć na I roku studiów

Szanowni Państwo,

Nauczyciele Akademiccy i Studenci,

W związku z dynamicznie wzrastającą liczbą zachorowań na Covid-19 władze Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa podjęły decyzję o przejściu studentów I roku obu kierunków studiów ze stacjonarnej formy kształcenia w tryb hybrydowy.

Wprowadzenie:
a.jaron 15.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.jaron 15.10.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 02.12.2020