Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Informacja dla studentów III roku IG studiów stacjonarnych

W związku z:

  • Rozporządzeniem Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (D . U. z 2020 r. poz. 405) oraz

Wprowadzenie:
a.jaron 13.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.jaron 13.03.2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniach 12-25.03.2020

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia koronawirusem, wszystkie zajęcia dydaktyczne na WPiT UMG zostają zawieszone od 12 do 25 marca 2020 r. Dotyczy to zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studiach I, II i III stopnia, a także w ramach szkoły doktorskiej oraz studiów podyplomowych.
Wprowadzenie:
K.Hinc 11.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 12.03.2020

Odwołane zajęcia z socjologii z dr Krzysztofem Ulanowskim w dniu 11.03.2020r, dla studentów IG i Towaroznawstwa I stopnia II sem.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj.11.03.2020r, zostają odwołane zajęcia z socjoliogii z dr Krzysztofem Ulanowskim.

Informacja dotyczy studentów 2 semestrów na  kierunku IG i Towaroznawstwa, I stopnia.

Wprowadzenie:
a.jaron 11.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.jaron 11.03.2020

Odwołanie zajęć mgr P. Szymana

W dniu 12.03.2020r. (czwartek) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez mgr Pawła Szymana:

-zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Eksploracja danych" specjalność OWiGO/ŻiD sem. 1,2, gr.3, godz. 11.00-13.00

W dniu 17.03.2020r. (wtorek) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez mgr Pawła Szymana:

-zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Eksploracja danych" specjalność OWiGO/ŻiD sem. 1,2, gr.1, godz. 7.00-9.00

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

Wprowadzenie:
M.Stempniewicz 11.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Stempniewicz 11.03.2020

Odwołane zajęcia z dr hab. Piotrem Czechowskim, prof UMG w dniu 12.03.2020 r.

Informujemy o odwołanych zajęciach z dr hab. Piotrem Czechowskim, prof. UMG z przedmiotu "Statystyka"- Towaroznawstwo - I rok w dniu 12.03.2020 r. (termin odrabiania zajęć zostanie ustalony po konsultacji ze studentami). Konsultacje zostają przeniesione na 19.03.2020 r. w godzinach 16.45-18.45.

Wprowadzenie:
J.Cichowska 11.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 11.03.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017