Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Realizacja zajęć laboratoryjnych od 25.05.2020 r.

Od dnia 25.05.2020 r. planowana jest realizacja zaległych zajęć laboratoryjnych z wybranych przedmiotów na terenie UMG. Zajęcia zostaną przeprowadzone z zachowaniem środków ostrożności rekomendowanych przez MNiSW oraz GIS. W najbliższych dniach zostaną Państwu przekazane szczegółowe informacje nt. ich realizacji bezpośrednio przez prowadzących zajęcia oraz na stronie wydziałowej.

Wprowadzenie:
A.Kowalska 19.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 19.05.2020

Odrabianie zajęć z dnia 04.05.2020 prowadzonych przez dr A. Waśniewską

 Szanowni Państwo, 

w związku z koniecznością odrabiania zajęć z dnia 04.05.2020 r. informujemy że:

- Wykład z Ekonomii menedżerskiej dla Towaroznawstwa - przedmiot kierunkowy/ II stopień/ 1,2 semestr odbędzie się w dniu 8.05.20 o godz. 9.00-10.30 w MS Teams,

- Seminarium dyplomowe dla EM, STiL/I stopień/ 6 sem. odbędzie się w dniu 8.05.20 o godz. 13.00-14.30 w MS Teams.

Wprowadzenie:
J.Cichowska 04.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 04.05.2020

KONSULTACJE ONLINE PRACOWNIKÓW WPIT W OKRESIE 27.04.2020-24.05.2020

Szanowni studenci

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania na WPiT UMG, pracownicy WPiT prowadzący zajęcia udzielają konsultacji online. W dniach i godzinach podanych w załączonym pliku pracownicy będą dostępni na platformie Microsoft Teams.

Wprowadzenie:
A.Kowalska 29.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 13.05.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017