Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Pierwszy wykład z Psychologii (przedmiot wybieralny - IG/TOW, st. I, sem. II) - studia stacjonarne

Szanowni studenci

Pierwszy wykład z przedmiotu wybieralnego "Psychologia" (prowadząca: mgr Dorota Brzezińska) dla studentów studiów stacjonarnych na kierunkach Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo (st. I, sem. II) odbędzie się 22.04.2020 (sr), godz. 15:15-17:30. Wykład przeprowadzony zostanie w formie online na platformie MS Teams. Wszystkich studentów, którzy dokonali wyboru ww. przedmiotu, prosimy o zapisanie się do zespołu w MS Teams zgodnie z instrukcją podaną w przesłanym mailu.

 

Wprowadzenie:
a.jaron 15.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.jaron 15.04.2020

ERASMUS+ dodatkowy nabór na rok 2020/2021

Są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim 2020/2021. Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać bezpośrednio do Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą na adres erasmusatumg.edu.pl. Termin do 20.04.2020 r.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 15.04.2020

Składanie prac dyplomowych w okresie do 26.04.2020


W związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni do 26.04.2020 związanym z zagrożeniem epidemiologicznym i, tym samym, ograniczonym kontaktem osobistym z Dziekanatem WPiT, informujemy, iż ukończone prace dyplomowe, wraz z zestawem niezbędnych dokumentów, należy przesyłać przesyłką poleconą pocztą lub kurierem na adres:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Dziekanat WPiT
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

Wprowadzenie:
A.Kowalska 15.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 15.04.2020

Aktualizacja - Konsultacje online pracowników WPiT w okresie 15.04.2020-26.04.2020

Szanowni studenci

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania na WPiT UMG, pracownicy WPiT prowadzący zajęcia udzielają konsultacji online. W dniach i godzinach podanych w załączonym pliku pracownicy będą dostępni na platformie Microsoft Teams.

Wprowadzenie:
a.jaron 15.04.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 20.04.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017