Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Komunikat dotyczący ryzyka związanego z występowaniem w Polsce koronawirusa wraz z zaleceniami dla uczelni - Główny Inspektor Sanitarny

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy zakażenia koronawirusem to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017