Informacje dla studentów studiów I, II stopnia stacjonarnych

Dr Hanna Mackiewicz - konsultacje w okresie wakacyjnym

Konsultacje z dr Hanną Mackiewicz w okresie wakacyjnym odbywają się w następujących terminach: 11 lipca (9.00-11.00); 18 lipca (9.00 -11.00)

31 lipca (9.00-11.00); 7 sierpnia (9.00-11.00)), 18 września (9.00-11.00) oraz 25 września (9.00-11.00) na MS Teams w Zespole Konsultacje

Wprowadzenie:
A.Dziubanii 09.07.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Dziubanii 09.07.2020

Ocena pracowników przez studentów na WPiT - prośba o wypełnienie ankiet

Drodzy Studenci,

W systemie Wirtualna Uczelnia zostały udostępnione ankiety, pozwalające na dokonanie przez Was ocen pracowników oraz zajęć przez nich prowadzonych w semestrze letnim 2019/2020. 

Zwracam się do Was z gorącą prośbą o poświęcenie kilkunastu minut na wypełnienie ankiet Wam udostępnionych i dokonanie RZETELNEJ oceny.

Wprowadzenie:
a.jaron 24.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.jaron 29.06.2020

OCENA DZIEKANATU PRZEZ STUDENTÓW- ANKIETOWANIE

Informujemy, iż na WPiT uruchomiony został proces dokonywania oceny przez studentów pracy Dziekanatu.Ankieta dostępna będzie w okresie od 19.06.2020 do 17.07.2020 pod następującym linkiem    : https://arktur.umg.edu.pl/ankiety/index_o.php .  Prosimy Was o aktywny udział w tej ocenie. Przypominamy, iż wypełniając ankietę zachowujecie anonimowość. Uzyskane wyniki pozwolą nam usprawnić bieżącą obsługę studenta.

Wprowadzenie:
A.Kowalska 19.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 19.06.2020

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Innowacyjna Gospodarka + Towaroznawstwo, st. II, sem. I oraz II

Zgodnie z programem studiów dla kierunków Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo (studia drugiego stopnia, stacjonarne) naboru 2019/2020, w przyszłym semestrze studenci sem. II i III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Student musi zrealizować przedmiot za 2 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
E.Simonyan 19.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 22.06.2020

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Towaroznawstwo, st. I, sem. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2019/2020, w przyszłym semestrze studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Student musi zrealizować przedmioty za 8 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
E.Simonyan 19.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 19.06.2020

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Innowacyjna Gospodarka, st. I, sem. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Innowacyjna Gospodarka (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2019/2020, w przyszłym semestrze studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Student musi zrealizować przedmioty za 8 ECTS, spośród proponowanych:

Wprowadzenie:
E.Simonyan 19.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 22.06.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

m.caban
07.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 02.12.2020