Zespołowe projekty badawcze

W ramach zespołowych projektów badawczych w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością realizowane są dwa tematy:

Zarządzanie jakością towarów w cyklu ich życia
Kierownikiem pracy jest prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

Techniczno-przyrodnicze aspekty jakości towarów oraz postawy i zachowania konsumentów wobec tych towarów
Kierownikiem pracy jest dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra TiZJ

Wytworzył informację:

P.Witt
08.05.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Witt 10.05.2019