Ważna informacja w sprawie funkcjonowania Wydziału WPiT w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 2 listopada 2020 r.

W dniu 28.10.2020 r. JM Rektor wydał Zarządzenie nr 83 , zgodnie z którym od poniedziałku 2 listopada aż do odwołania wszystkie zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne i projektowe, a także laboratoria i zajęcia w-f będą realizowane w formie zdalnej. 
Zajęcia laboratoryjne na kierunku Towaroznawstwo zostają zawieszone do dnia 15 listopada 2020 r. Zostaną one zrealizowane w terminie późniejszym w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział. 


Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Wilczyńska
28.10.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 28.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 28.10.2020